DLA BIZNESUDLA OSÓB PRYWATNYCH

Własność w Ukrainie

Ten blok informacyjny poświęcony kwestii własności prywatnej zagranicznych osób prawnych do nieruchomości, znajdujących się na terytorium Ukrainy, w kontekście którego, w szczególności, opisano zasady nabycia majątku nieruchomego zagraniczną osobą prawną, ograniczenia praw zagranicznej osoby prawnej do majątku nieruchomego.

Oprócz tego, w tym bloku informacyjnym ujawnione kwestie nabycia zagranicznymi osobami prawnymi działalności gospodarczej na Ukrainie poprzez zakup korporacyjnych papierów wartościowych lub udziałów w kapitale zakładowym spółki